Bewindvoering

Het kan voorkomen dat u niet zelfstandig in staat bent om uw financiën te regelen. In dat geval biedt Budget & Bewind Randstad u beschermingsbewind aan. Dit zogenoemde civiel bewind is bestemd voor mensen met problematische schulden, een (tijdelijke) psychische of lichamelijke beperking, verslavingsproblematiek of laaggeletterdheid.

Beschermen

De naam zegt het al; beschermingsbewind is bedoeld om uw vermogen, geld en goederen te beschermen. Het is erg vervelend als u niet meer zelf in staat bent om uw financiële zaken te behartigen. Als bewindvoerder kan Budget & Bewind Randstad dat deel van u overnemen. Een veilig idee dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken.

Vermindering van schulden

Met beschermingsbewind hebben wij als doel uw schulden te verminderen. Ook willen wij de kans op nieuwe schulden voor u zo klein mogelijk maken. In principe regelt Budget & Bewind Randstad al uw financiële zaken. Daardoor hebt u minder stress en weet u zeker dat alle vaste lasten maandelijks en op tijd worden betaald.

Aanvraagprocedure

Tijdens het kennismakingsgesprek vullen wij samen met u het verzoekschrift in, dit kunt u ook zelf invullen voor het kennismakingsgesprek. Vervolgens dient u of wij namens u het verzoekschrift in bij de rechtbank in uw omgeving. Een familielid of hulpverlener kan dit ook voor u doen.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Vervolgens vindt er een zitting plaats waar u uw mening mag geven over het ingediende verzoekschrift. Uiteindelijk beoordeelt de Kantonrechter of het verzoek wordt toegewezen. Wanneer de kantonrechter het verzoek toewijst, wordt de onderbewindstelling uitgesproken en ontvangt u de uitspraak. Bel of mail ons gerust via info@bbrandstad.nl of 085 – 016 05 56.

Stap 1

Aanmelding

Stap 2

Kennismakingsgesprek

Stap 3

Verzoekschrift  indienen

Stap 4

Behandeling verzoekschrift Rechtbank

Stap 5

Uitspraak kantonrechter

Stap 6

Bewindvoerder gaat aan de slag voor u!

Wat wij voor u doen bij bewindvoering

Algemeen
 • Het aanvragen van het bewind
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Het declareren van ziektekosten
 • Regelen van Toeslagen Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch contact onderhouden met de onder bewind gestelde
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.
 • Het opstellen van het budgetplan
 • Beheren bankrekening(en)
 • Behandelen van de dagelijkse post
 • Verrichten van betalingen
 • Uitkering- en inkomensreparatie
 • Werken aan zelfredzaamheid van cliënt (indien mogelijk)
Schulden
 • Inventariseren & analyseren schulden
 • een overzicht maken van al uw bezittingen en schulden
 • Aanschrijven schuldeisers
 • Contact onderhouden schuldeisers
 • Opstarten minnelijke schuldhulpverleningstraject
 • Aanvragen wettelijke schuldsanering (WSNP)
 • Communicatie schuldhulpverlener
 • Bezoeken Rechtbank WSNP-zitting

Veelgestelde vragen

Wat is beschermingsbewind?

Als men door een psychiatrische of lichamelijke beperking niet in staat is om zijn of haar eigen financiën te regelen kan beschermingsbewind uitkomst bieden. Beschermingsbewind is erop gericht om u te beschermen zodat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken en om u tegen uzelf te beschermen.

Wat is het verschil tussen budgetbeheer en beschermingsbewind?

Beschermingsbewind en budgetbeheer lijken op elkaar omdat beiden oplossingen zijn voor financiële problemen. Het grootste verschil is dat Bewindvoering een maatregel is die verder gaat, omdat dit door de kantonrechter wordt uitgesproken en de controle volledig uit handen wordt gegeven. Hierbij heeft de kantonrechter een controlerende rol.

Hoe kan ik mij aanmelden voor beschermingsbewind?

Hier kunt u zich aanmelden.

Wat kost beschermingsbewind?

Als u een laag inkomen heeft en/ of schulden dan worden de kosten van het beschermingsbewind betaald door uw gemeente. De hoogte van de kosten vindt u terug op onze tarievenlijst.