Budgetbeheer

Met budgetbeheer wil Budget & Bewind Randstad voorkomen dat uw schulden nog hoger oplopen of dat er zelfs nieuwe schulden ontstaan. Wij willen dat u rust en overzicht krijgt. Daarom zorgen wij ervoor dat alle belangrijke zaken als eerste betaald worden. Denk hierbij aan vaste lasten zoals huur, gas, water en licht en ziektekostenverzekeringen.

Voorwaarden budgetbeheer

Iedereen die door omstandigheden (tijdelijk) het financieel overzicht kwijt is, komt in aanmerking voor budgetbeheer. Samen met u onderzoeken wij wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. U bepaalt vervolgens zelf, hoelang wij het beheer van uw geld overnemen.

Budgetplan

Het budgetplan is de basis voor budgetbeheer. Het budgetplan is een plan dat in samenspraak met u wordt opgesteld. De inkomsten en uitgaven verlopen via een bankaccount waar u via ons systeem inzage in heeft.

Extra inkomsten

Ook kijken wij samen met u naar mogelijke extra inkomsten. Denk hierbij aan eventuele belastingteruggave, een persoonlijke subsidie of toeslagen waarvoor u in aanmerking kunt komen. Ook vrijstellingen voor betaling van belastingen en besparingsmogelijkheden van onder andere abonnementen kunnen geld opleveren.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Werkwijze

Budgetbeheer start altijd met een eerste kennismaking. In dit gesprek willen wij meer weten over uw financiële achtergrond en bespreken wij het traject. Vervolgens onderzoeken wij samen met u alle maandelijkse inkomsten, uitgaven, betalingsachterstanden en schulden.  Op basis hiervan stellen wij een budgetplan op en gaan we werken aan de beste oplossing.

Per maand betaalt u een vergoeding voor budgetbeheer. Soms wordt dit via bijzondere bijstand door gemeenten vergoed.

Hebt u een inkomen rond bijstandsniveau? Dan zijn andere tarieven voor u van toepassing. Voor meer informatie neem contact op met Budget & Bewind Randstad

Stap 1

Aanmelding

Stap 2

Kennismakingsgesprek

Stap 3

Stabilisatie financiën

Stap 4

Uitvoering plan van aanpak

Wat wij voor u doen bij budgetbeheer

 • Budgetplan opstellen
 • Rekening beheren
 • Aanvragen voorliggende voorzieningen
 • 24/7 inzage in financiën
 • Inventarisatie schulden
 • Treffen van betalingsregelingen
 • Informeren & adviseren bij juridische zake
 • Aanvragen kwijtschelding
 • Ontvangst & verwerking van uw post
 • Betalen van vaste lasten
 • Beoordelen recht op toeslagen
 • Contact onderhouden met schuldeisers

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen budgetbeheer en beschermingsbewind?

Beschermingsbewind en budgetbeheer lijken op elkaar omdat beiden oplossingen zijn voor financiële problemen. Het grootste verschil is dat Bewindvoering een maatregel is die verder gaat, omdat dit door de kantonrechter wordt uitgesproken en de controle volledig uit handen wordt gegeven.

Hoe lang duurt budgetbeheer?

De minimale duur van een overeenkomst tot budgetbeheer is 12 maanden, met de mogelijkheid om dit te verlengen. Na deze periode kan de overeenkomst op elk moment met een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.

Hoe werkt budgetbeheer in de praktijk?

Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij contact met u op. Tijdens dit gesprek beoordelen wij welke vorm van onze diensten geschikt voor u is. Het kan zijn dat bewindvoering of budgetcoaching beter bij uw situatie past. Vervolgens maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Dit vindt plaats op kantoor of bij u thuis plaats. Tijdens de intake bespreken wij het traject afgestemd op uw situatie.

Wat kost budgetbeheer?

Voor budgetbeheer wordt een vergoeding in rekening gebracht. Voor deze kosten kan bijzondere bijstand worden aangevraagd bij uw gemeente echter is de toewijzing hiervan verschillend. De hoogte van de kosten vindt u terug op onze tarievenlijst.