Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyreglement
Budget & Bewind Randstad doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met Budget & Bewind Randstad heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt. Wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de mogelijkheden die deze biedt, dan vertrouwt u ons in sommige gevallen persoonlijke informatie toe. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet en regelgeving kan de tekst van de website en deze privacyverklaring door ons worden aangepast. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat het mogelijk is dat hierin wijzigingen worden aangebracht. Op de dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van de privacyverklaring van toepassing. Indien u na publicatie van de wijzigingen in de privacyverklaring hiertegen geen bezwaar maakt, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacybeleid.

Bescherming van persoonsgegevens
Budget & Bewind Randstad respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Budget & Bewind Randstad dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Budget & Bewind Randstad verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Wanneer u Budget & Bewind Randstad verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit een overeenkomst het financiële beheer te voeren, kan Budget & Bewind Randstad gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt als bewindvoerder of Budgetbeheerder verwerken. Het spreekt voor zich dat Budget & Bewind Randstad in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgt en respecteert door Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent onder andere dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring, uw persoonsgegevens door Budget & Bewind Randstad beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Budget & Bewind Randstad zal uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien de Budget & Bewind Randstad hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen Budget & Bewind Randstad hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Gegevensverwerking
Budget & Bewind Randstad verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw bewindvoerder of budgetbeheerder vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens
Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan Budget & Bewind Randstad , Postbus 40216 3504 AA Utrecht.

Wijziging Privacy Statement
Budget & Bewind Randstad behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Van iedere wijziging zult u op de hoogte worden gesteld.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens, dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Budget & Bewind Randstad maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast Budget & Bewind Randstad gebruik van een permanente cookie. Aan de hand van de cookie kan onze website, de volgende keer dat u op de onze site langskomt, u herkennen. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Indien u geen prijs stelt op dit gebruik van cookies, kunt u in uw browser het gebruik van cookies uitzetten. U kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van onze website bezoeken.